‹ Baza wiedzy

Uprawa towarowa

Do uprawy towarowej oferujemy baloty rozrośniętej grzybni boczniaka o wadze ok. 13-14 kg i wymiarach  ok.  (25x40x55cm).

Chcąc założyć uprawę towarową boczniaka należy dysponować odpowiednimi  pomieszczeniami uprawowymi, w których będzie można utrzymać temperaturę na stałym poziomie 12-16oC, z krótko trwającymi odchyleniami (8-25oC), wilgotność 80-90%, oświetlenie naturalne i sztuczne, o natężeniu 150-300 lux przez 8-12 godz na dobę i dobrą wentylację tych pomieszczeń.

Poprzez nasze długoletnie doświadczenie, producenci mogą być pewni wysokich  plonów i powtarzalności uprawy przez cały rok, niezależnie  od warunków  zewnętrznych.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu uprawy należy rozeznać rynek i przeprowadzić analizę opłacalności.

 

UWAGA!
JEST TO OGÓLNY ZBIÓR ZALECEŃ WARUNKÓW UPRAWY, KTÓRY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO INDYWIDUALNEJ SPECYFIKI HALI UPRAWOWEJ.

 

ETAP I
BOCZNIAK – DOJRZEWANIE
GRZYBNI PO INKUBACJI

Po umieszczeniu balotów w hali utrzymać temperaturę powietrza na poziomie 15-17oC (temperatura wewnątrz kostki może być o kilka stopni wyższa od temperatury powietrza) przez okres od kilku do kilkunastu dni w zależności od stopnia przerośnięcia podłoża grzybnią.

 

W okresie od wiosny do jesieni zaleca się układanie balotów boczniaka pojedynczo, aby było łatwiej utrzymać wymaganą temperaturę. W tym czasie należy utrzymać wilgotność względną powietrza na poziomie 75-80% oraz zapewnić łagodne mieszanie powietrza (wydajność wentylatora 10 m3 / na godzinę / na 1 tonę podłoża (na około 70 balotów) i dopuszczanie niewielkiej ilości świeżego powietrza, ale tak by zawartość CO2 była na poziomie 1000-1400 ppm. Wyższa wilgotność, brak ruchu powietrza, niska temperatura (poniżej 12oC) mogą spowodować pojawienie się bakteriozy i w konsekwencji pojawienie się w pierwszym rzucie owocników zdeformowanych, żółtych.

W tym czasie należy bezwzględnie unikać wahań temperatury, gdyż mogą one powodować kondensację pary wodnej na powierzchni podłoża.

Intensywność oświetlenia uprawy w czasie dojrzewania grzybni bocznika może być ograniczona do 50% wymaganego poziomu dla tworzenia się zawiązków i wzrostu owocników. Sygnałem do zmiany warunków w hali uprawowej i przejścia do następnej fazy uprawy jest wytworzenie się wokół otworów w folii wyraźnie zgrubiałej białej obrączki grzybni i pojawienie się w otworkach zawiązków owocników boczniaka.

Odpowiednie utrzymanie parametrów w hali uprawowej (wilgotność, temperatura) możemy zapewnić za pomocą centrali klimatyzacyjnej połączonej z rekuperatorem (odzysk ciepła i wilgotności z powietrza wywiewanego).

Jeśli chodzi o wilgotność i ruch powietrza trzymamy się zasady:
Im większy ruch powietrza w hali uprawowej tym musi być większa wilgotność.

 

ETAP II
BOCZNIAK – WZROST ZAWIĄZKÓW I WYKSZTAŁCANIE SIĘ OWOCNIKÓW.

W tej fazie uprawy należy obniżać stopniowo temperaturę powietrza do 12- 14oC (w okresie lata maksymalnie dopuszczalną jest temperatura 16-18oC, w zimie minimalna temp. to 10-12oC), wilgotność zwiększyć do 80-90%. W czasie wzrostu zawiązków należy zwiększyć intensywność wietrzenia i dopuszczania świeżego powietrza, a stężenie CO2 stopniowo obniżyć do 800 a następnie 600 ppm. Trzeba jednak pamiętać, aby przepływ powietrza nie był większy, niż 10 cm/sekundę (najlepiej, jeśli wynosi 6-7cm/s – dym z papierosa rozpływa się łagodnie, ale zdecydowanie). Etap ten jak i następny (III) wymagają pełnego oświetlenia uprawy tj. minimum 200-300 lux przez 10-12 godzin na dobę.

 

ETAP III
BOCZNIAK – DORASTANIE OWOCNIKÓW I ZBIÓR.

Dla uzyskania owocników boczniaka dobrej jakości, ich dorastanie powinno odbywać się przy wilgotności powietrza wynoszącej 82-86%, temp powietrza na poziomie 12-14oC. W przypadku dużej ilości zawiązków i grzybów dla uzyskania ich lepszej jakości można obniżyć temp. do 10-12oC. W czasie dorastania owocników stężenie CO2 nie powinno przekroczyć 800 ppm, a najlepiej jeśli wynosi około 600ppm. Wymaga to intensywniejszego wietrzenia niż w etapie poprzednim, szczególnie wtedy, gdy grzybów jest dużo,  ale z zachowaniem podanej wyżej prędkości przepływu powietrza i wilgotności). W końcowej fazie dorastania grzybów boczniaka należy obniżyć wilgotność powietrza do około 70-75% w celu uzyskania lepszej jakości grzybów i lepszego ich przechowywania. Zbiorów nie należy zbytnio przedłużać (kilka dni).

 

ETAP IV
BOCZNIAK – REGENERACJA GRZYBNI PO I RZUCIE

Po zakończeniu zbiorów trzeba usunąć resztki trzonów po zebranych owocnikach. Przez pierwsze 2-3 dni należy podnieść temperaturę powietrza do 15-17oC i zaprzestać wietrzenia. Wilgotność powietrza w tym czasie powinna wynosi 80-85%. W tej fazie stężenie CO2 nie powinno być niższe niż 800ppm, a najlepiej ok. 1000-1500ppm. w ciągu następnych kilku dni obnażamy temperaturę powietrza do 10-12oC i rozpoczynamy łagodne wietrzenie. W tym czasie w otworach folii powinny pojawić się delikatne zgrubienia grzybni boczniaka. Następnie należy zwiększyć wietrzenie, ale temperaturę i wilgotność powietrza utrzymujemy na tym wyżej wymienionym poziomie. Drugi rzut owocników następuje 2-3 tygodnie po pierwszym.

 

ETAP V
BOCZNIKA – II RZUT

W czasie plonowania boczniaka należy zachować takie same warunki jak w czasie trwania I rzutu, trzeba jednak zwrócić baczniejszą uwagę na wilgotność powietrza. W uzasadnionych przypadkach uprawę można podlać wodą bezpośrednio na owocniki, pamiętając jednak o ich szybkim powierzchniowym osuszeniu, poprzez wietrzenie.

Uprawy nie należy podlewać w godzinach popołudniowych i wieczornych (szczególnie wieczorem – ze względu na wysoką wilgotność powietrza zewnętrznego).

 

ETAP VI
BOCZNIAK – LIKWIDACJA UPRAWY

Po zakończeniu drugiego rzutu baloty boczniaka z grzybnią usuwamy z hali i wywozimy na odległość, co najmniej 1km od miejsca uprawy. Pozostawienie wyplonowanych balotów na terenie obiektu może prowadzić do rozprzestrzenienia się chorób i szkodników. Po usunięciu balotów należy przeprowadzić dezynfekcję hali uprawowej.
Powyższą instrukcję opracowano na podstawie własnych doświadczeń i zaleceń wiodących producentów grzybni.